Σενάριο

Το εργαστήριο ‘Συγγραφή Σεναρίου’ ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το θεμέλιο μιας ταινίας, το σενάριο. Η συγγραφή και η σωστή δομή ενός σεναρίου είναι τα βασικά συστατικά που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του θεατή στην ταινία.

Στόχος είναι η σωστή μορφοποίηση ενός σεναρίου που θα βοηθήσει, όχι μόνο την πλοκή της ταινίας, αλλά και θα διευκολύνει τους συντελεστές και το γύρισμα.

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

  • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

    Εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν την ταινία τους αλλά και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να βελτιώσουν ήδη υπάρχοντα σενάρια.

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:

    Μέχρι 10

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

    4 ώρες