Βιωματικό

Το ‘Ταχύρρυθμο Βιωματικό Εργαστήριο’ δημιουργίας ταινιών σε σχολεία αποτελεί το επόμενο βήμα για την τεχνική προσέγγιση της ταινίας. Μέσα σε μόλις 3 μέρες κάνουμε ανάλυση ταινίας, συγγραφή και γύρισμα!

Στόχος του εργαστηρίου είναι να βελτιώσει και να εξελίξει τις σημαντικότερες τεχνικές, μέσα από βασικούς κανόνες σκηνοθεσίας και κινηματογράφισης.

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

  • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

    Εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον μία ταινία σε σχολικό περιβάλλον αλλά και σε μαθητές που ενδιαφέρονται για τα τεχνικά στοιχεία και την παραγωγή μιας ταινίας.

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:

    Μέχρι 15

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

    12 ώρες