Tell a Joke Project

Το Tell a Joke Project είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των βασικών κινηματογραφικών τεχνικών που απευθύνεται σε όσες σχολικές ομάδες θέλουν να γυρίσουν μία ταινία, αλλά δεν έχουν τον χρόνο ή τις γνώσεις για να στήσουν κάτι ολοκληρωμένο.

Το όνομα του προγράμματος προέκυψε από ένα ταινιάκι εργαστηρίου που δημιουργήσαμε με παιδιά του Πύργου Ηλείας, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Το σενάριο που γυρίσαμε, ήταν ένα ανέκδοτο! Το ίδιο καλείστε να κάνετε και εσείς με τη δική σας ομάδα.

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον τεχνικό εξοπλισμό και αφετέρου η πρώτη εμπειρία γυρίσματος ταινίας. Η ιδέα του να γυριστεί ένα ανέκδοτο είναι ιδανική για μία αρχάρια ομάδα, καθώς υπάρχει έτοιμο σενάριο.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα φυλλάδιο/οδηγό με τη θεωρία αλλά και τα βήματα που ακολουθήσαμε.